Toiletsticker / Allemaalstickersenzo Privacyverklaring

This privacy statement is available in English on request. For this we need clear reasons and motivations why this statement is necessary. We declare to comply with the latest EU privacy regulations.

Definities:
Allemaalstickersenzo.nl beheert de websites Allemaalstickersenzo.nl en Toiletsticker.com. Deze privacyverklaring geldt voor alle websites.

Allemaalstickersenzo.nl, gevestigd aan:
Antwoordnummer 50
3350 VB Papendrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacy verklaring bestaat naast de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden en de privacyverklaring vullen elkaar aan en/of kunnen elkaar overlappen. In geval van discrepanties tussen deze twee documenten beslist de directie van Allemaalstickersenzo.nl. 

Contactgegevens:

https://www.allemaalstickersenzo.nl Allemaalstickersenzo.nl
Antwoordnummer 50
3350 VB Papendrecht 
De directie is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van Allemaalstickersenzo.nl. De directie is te bereiken via info@allemaalstickersenzo.nl.


Persoonsgegevens die wij verwerken:

Allemaalstickersenzo.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres
Met andere woorden, wij verzamelen alleen gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van een bestelling, het versturen van order status mails etc. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@allemaalstickersenzo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

- Het afhandelen van jouw betaling 

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Om goederen en diensten bij je af te leveren


Geautomatiseerde besluitvorming:
Allemaalstickersenzo.nl neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Allemaalstickersenzo.nl) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Allemaalstickersenzo.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijk bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
-Voornoemde persoonsgegevens ter afhandeling van bestellingen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Allemaalstickersenzo.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Allemaalstickersenzo.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Allemaalstickersenzo.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Allemaalstickersenzo.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Allemaalstickersenzo.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@allemaalstickersenzo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Tevens is het noodzakelijk bij dit verzoek uw ordernummer(s) te vermelden.

Allemaalstickersenzo.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Allemaalstickersenzo.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@allemaalstickersenzo.nl

Deze privacyverklaring is tot standgekomen in samenwerking met veiliginternetten.nl. Op geen enkele manier is Allemaalstickersenzo.nl verantwoordelijk voor gebreken en/of spel- of andere fouten. Wij voldoen hiermee aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming d.d. 25-05-2018).

This privacy statement is available in English on request. For this we need clear reasons and motivations why this statement is necessary. We declare to comply with the latest EU privacy regulations.

© 2016 - 2024 toiletsticker-com | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore